MidAmGT_plakát.jpg
Mid-Am Golf Tour 2021
Kiírás

 

Jelen dokumentum a 2021. október 3. napján hozott módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt kiírás.

A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület a 2021 évi golfszezonra az alábbi „Mid-Am Golf Tour 2021” elnevezésű versenysorozatot írja ki.

A versenysorozat egyes állomásai az R&A Rules Limited golfszabályai, a Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: MGSZ) érvényes Versenyszabályzata és Ranglista Kiírása, a rendező klubok verseny idejére érvényes helyi szabályai, valamint a Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (továbbiakban: MMAGE) belső szabályzatai alapján kerülnek lebonyolításra.

1. Résztvevők

Minden, legfeljebb 36 World Handicap Index-szel (továbbiakban: hendikep) rendelkező amatőr golfozó, akinek klubja ezt igazolja, vagy az MGSZ tagszervezetéhez tartozó golfklubnak a tagja, és az MGSZ nyilvántartásában aktív játékosként regisztrálásra került valamint rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel és megfelel az egyes versenykiírásban szereplő kritériumoknak.

A MidAm Golf Tour 2021 eredménylistán mindazon játékosok szerepelhetnek, akik teljesítik jelen kiírás szerinti feltételeket, a Tour évének január 1. napjáig betöltötték a 30. életévüket és megfizették a regisztrációs díjat.

2. Kategóriák

Mid-Am Női bruttó

Mid-Am Női nettó

Mid-Am Férfi bruttó

Mid-Am Férfi nettó

3. Pontszerzés

A résztvevő játékosok a MidAm Golf Tour minden egyes versenyén maximált ütésszám alapján szerezhetnek pontot a bruttó és nettó listákon, mely alól kivételt képez a MidAm Match Play Nyílt Bajnokság, ahol az elért helyezés alapján és csak bruttó listán szerezhetnek pontot (ld. 3. sz. melléklet), továbbá a Magyar Bajnokság és a Nyílt Bajnokság, melyek kiírásában stroke-play a játékforma, és ezek alapján a bruttó ütésszám szerint kaphatnak pontokat a játékosok.

 

A nettó és bruttó eredményekért szerezhető pontokat az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

 

Bruttó kategóriában a férfi/női hátsó elütőről lejátszott versenykörök esetén 30% bónuszpontot kapnak mind a hölgyek, mind az urak. A MidAm Országos Golfbajnokságon elért bruttó eredmények alapján járó pontok után pedig 15% bónuszpontokat kapnak a játékosok.

Példa: minden többkörös versenyen a játékosok az egyes versenynapokon elért eredménye alapján megszerzett ranglistapontok összegét kapja meg. Pl.: „A” játékos a MidAm Nyílt Bajnokságon 72, 77, 73 ütéssel zárja a versenyt (Par 72-es golfpályán). „A” játékos teljesítményéért járó pontok: 1000+750+950=2700 (ld. 1. sz. melléklet)

Többkörös versenyen a játékos CUT-olása, kizárása vagy törölt játékköre esetén is az összes érvényes versenyköre után megkapja a pontokat.

Példa: „A” játékos a MidAm Nyílt Bajnokságon sorrendben 88, 90 ütést ér el (Par 72-es golfpályán), majd a Versenybizottság CUT miatt nem engedi a játékost a döntőbe. Ez esetben „A” játékos teljesítményéért járó Ranglista pontjai: 420+380=800 (ld. 1. sz. melléklet)

4. Pontszámítás

A férfi és női MidAm Golf Tour bruttó eredménylistán a játékos által megszerzett legfeljebb 9 legmagasabb pontértékű játékkör kerül összesítésre. Nettó eredménylistán a legfeljebb 6 legmagasabb pontértékű játékkör kerül összesítésre. A MidAm Nyílt Golfbajnokság, a MidAm Országos Golfbajnokság és a Match Play Golfbajnokság e tekintetben 3-3 versenykörnek felel meg.

Az eredménylistán szereplő játékosok pontértékei minden év január 1. napján nullázódnak.

5. A versenysorozat állomásai

Május 29.                   Országos Ranglistaverseny MidAm szervezésben   Hencse National Golf & CC

Június 25-27.           MidAm Match Play Golfbajnokság                                   Forest Hills Golf & CC

Július 9-11.                Magyar MidAm Országos Golfbajnokság                    Birdland Golf & CC

TÖRÖLVE                  MidAm Golf Tour V. forduló                                                  Balaton Golf Club

Szeptember 3-5.    Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság                               Zala Springs Golf Resort

Szeptember 25.      MidAm Ősz Golf Kupa                                                           Old Lake Golf Club

Október 30.              MidAm Szezonnyitó Golf Kupa                                          Hencse National Golf & CC

 

6. A Mid-Am Golf Tour regisztrációs díja

15.000,- / golfozó a regisztrációs díj, melynek megfizetése a „MidAm Golf Tour 2021” első olyan állomásán esedékes, melyen a golfozó részt vesz. Csak az a játékos kerülhet fel a MidAm Golf Tour listára, aki megfizette a regisztrációs díjat.

MMAGE tag számára 4,500,- a Tour regisztrációja, amennyiben a MidAm Golf Tour első állomásáig rendezi éves tagdíját.

 

7. Mid-Am Golf Tour nemenkénti nettó és bruttó győztesei

Azon férfi és női játékos, aki 2021. november 15. napján a legmagasabb pontszámmal rendelkezik saját neme szerinti bruttó vagy nettó listán. Nemenként és kategóriánként az első három helyezett kerül díjazásra. A játékosok kettős díjazásban nem részesülhetnek. Amennyiben bármely versenyen avagy a versenysorozat végeredményeként egy játékos mind bruttó, mind nettó kategóriában díjra lenne jogosult, úgy a játékos a bruttó díjat veheti át és ez esetben a nettó kategóriában nem kerül díjazásra, és az őt követő játékos(ok) a díjazás tekintetében 1 helyezéssel feljebb kerülnek.

8. Szabadkártya

Az MMAGE fenntartja magának a jogot arra, hogy az MGSZ Versenyszabályzata szerint hat (6) szabadkártyát adjon ki. Ezen játékos(ok)nak azonban teljesíteniük kell a versenykiírásban foglalt nevezési kritériumokat ahhoz, hogy díjazásban részt vegyenek. Amennyiben egy vagy több feltétel nem teljesül, úgy is részt vehet a játékos a versenyen, azonban díjazásban nem részesülhet, de golf tour és országos ranglistapontokat nem kaphat.

9. Segítők (Caddie-k)

Az MGSZ Versenyszabályzata értelmében Profik (hivatásos golfozók illetve oktatók) amatőr játékosoknak a versenyen nem segíthetnek. A szabály megszegése 2 büntető ütést von maga után minden egyes szakaszon, melyen fennállt a szabálysértés.

 

10. Holtverseny egy állomáson

A MidAm Golf Tour 2021 minden állomásán a nemenkénti bruttó első hely eldöntésére a Versenybizottság által meghatározott szakasz(ok)on kerül sor rájátszással (play-off), ún. „hirtelen halál” formájában. Bármely szakaszon az alacsonyabb ütésszámot elérő játékos azonnal nyer. A rájátszásban részt vevő kettőnél több játékos esetén csak akkor játszanak tovább a játékosok, ha az első play-off szakasz után nem lehet eldönteni a bruttó 1. helyezés sorsát. A bruttó 2. helytől kezdődően, valamint a nettó kategóriákban az utolsó 36, 18 szakasz (3 napos verseny esetén), továbbá a hátsó 9 szakasz (a pálya fizikailag 10-18-as szakaszai), majd döntetlen esetén a hátsó 6, 3, 1 szakaszain elért jobb bruttó vagy nettó eredmény számít. Egynapos versenyek esetén csak ez utóbbi kritérium kerül figyelembevételre.

11. Holtverseny az összetett tabellán

Amennyiben bármely tabellán november 15-én együttállás alakul ki 2 vagy több játékos között, úgy közöttük a versenysorozat utolsó állomásán elért jobb (bruttó/nettó) eredmény dönt. Azonosság esetén az utolsóelőtti versenyen elért eredmény kerül figyelembevételre. Ennek azonossága esetén a Versenybizottság addig vizsgálja időben visszafelé az egyes állomásokon elért eredményeket, amíg döntés nem születik a helyezésről. Teljes azonosság esetén sorsolással dönt a Versenybizottság.

12. Eredménykártya leadása

Az eredménykártyát a játék befejezését követően haladék nélkül az erre kijelölt helyiségben (scoring area) a versenyző és jegyzője által aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos az eredménykártyáját leadta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.

13. Golfautó használata

Elektromos autó használata a MidAm Golf Tour 2021 minden versenyén engedélyezett, amennyiben a játékos 2 héttel az esemény időpontja előtt a Magyar Golf Szövetség Golfautó használatra jogosultak listáján szerepel. Kivételt képez ez alól a Magyar MidAm Országos Bajnokság valamint a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, ahol csak szenior korú játékosok élhetnek fenti lista által biztosított autóhasználati jogosultsággal. Szuper szenior életkorú (70) játékosok korlátozás nélkül használhatnak elektromos autót a játék során. Egyéb esetben nem engedélyezett golfautó használata.

14. A játék tepója

Az MGSZ Versenyszabályzatának megfelelő melléklete alapján.

15. Rendkívüli (egészségügyi) szabályok

A Versenybizottság felhívja minden játékos figyelmét a Magyar Golf Szövetség által hozott, az egyes versenykörök (fordulók) idejére érvényes rendkívüli szabályok szigorú betartására. Ezen szabályok be nem tartása azonnali kizárást von maga után.

Figyelemfelhívás!

Minden játékosnak saját felelőssége a saját és mások egészségi állapotára ügyelni, és kizárólag saját felelősségére nevez be és vesz részt a bajnokságon, amit a nevezési díj megfizetésével elismer.

A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület nem vállal felelősséget semmilyen bekövetkező eseményért, okozott kárért, legyen az anyagi, egészségügyi vagy erkölcsi, mely a fenti szabályok be nem tartása következtében keletkezett.

Jelen kiírás az MMAGE Elnökségének határozata szerint került elfogadásra és 2021. február 12. napján lép hatályba.

Az MMAGE fenntartja a változtatás jogát!

Budapest, 2021. február 12. napján

 

Kiváló 2021 évi versenyszezont kívánunk!

Krämer András

az MMAGE elnöke

1-3. sz. mellékletek Ponttáblázatok

SPOwall2021_v2.png