20210905-Midam-74.jpg

A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület a 2022 évi golfszezonra az alábbi „LUA Resort Mid-Am Golf Liga 2022” (továbbiakban: MGL) elnevezésű versenysorozatot írja ki.

 

A versenysorozat egyes állomásai az R&A Rules Limited golfszabályai, a Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: MGSZ) érvényes Versenyszabályzata, a versenyeknek helyt adó klubok verseny idejére érvényes helyi szabályai, valamint a Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (továbbiakban: MMAGE) alapszabálya és belső szabályzatai alapján kerülnek lebonyolításra.

1. Résztvevők

Minden, legfeljebb 36 World Handicap Index-szel (továbbiakban: WHCPI) rendelkező amatőr golfozó, akinek klubja ezt igazolja, vagy az MGSZ tagszervezetéhez tartozó golfklubnak a tagja, és az MGSZ nyilvántartásában aktív játékosként regisztrálásra került valamint rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel és megfelel az egyes versenykiírásban szereplő kritériumoknak.

Az MGL 2022 eredménylistán mindazon játékosok szerepelhetnek, akik teljesítik jelen kiírás szerinti feltételeket, az MGL évének január 1. napjáig betöltötték a 25. életévüket és megfizették a regisztrációs díjat.

 

2. Kategóriák, játékformák, kiértékelés

Csapat (6-6 játékos)              bruttó és nettó       maximált ütés* + nettó ütés*

Egyéni Női bruttó                   bruttó                         maximált ütés

Egyéni Női nettó                     nettó                           nettó ütés

Egyéni Férfi bruttó                 bruttó                         maximált ütés                       

Egyéni Férfi nettó                   nettó                           nettó ütés

 

Fentiek alól kivételt képez a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, melyen a játékforma stroke-play.

 

*nettó ütés = (maximált ütésszám – PHCP)

*maximált ütés, azaz PAR + 5 ütés, mely a golf szabályainak 21.2a pontja alapján került meghatározásra

A maximált ütésszámú játék a stroke play azon formája, ahol a játékos ... szakaszonkénti eredményét a Bizottság által meghatározott maximális ütésszámban korlátozzák, amely lehet például dupla PAR, nettó dupla bogey vagy egy fix szám.

 

3. Regisztráció, csapatok kialakítása (sorsolás)

 

3.1. Egyéni kategóriákban nincs szükség előzetes regisztrációra.

 

3.2. Csapat kategriában előzetes regisztráció szükséges, amit itt lehet megtenni.

A Nevezési díjat ide kell utalni: MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület, OTP Bank 11702067-20003043, megjegyzés rovatbam kérjük feltüntetni a regisztráló golfozó nevét és az "MGL 2022 regisztrácis díj" szöveget.

Az előzetesen 2022. május 9. napjáig regisztrált és regisztrációs díjukat befizető játékosokat a Versenybizottság WHCPI szerint sorrendbe állítja, majd 6 egyenlő létszámú csoportba osztja.

Az első csoport tagjai, azaz a legalacsonyabb hendikeppel rendelkezők lesznek a Csapatkapitányok. Az egyes csapatokat a Versenybizottság sorsolás útján alakítja ki úgy, hogy minden egyes csoportból 1-1 játékost sorsol a Csapatkapitányhoz.

A sorsolásra a Szezonnyitó MidAm Scramble verseny eredményhirdetésével egy időben kerül sor, amelynek helyszíne és időpontja később kerül meghatározásra.

4. MGL pontok szerzése

A játékos a nettó és a bruttó eredményei szerint az 1.sz. melléklet alapján MGL pontokat kap.

A férfi/női hátsó elütőről lejátszott versenykörök esetén versenykörönként +1,4 pontot kapnak a játékosok.

 

Példa: egy- vagy többkörös versenyen a játékosok az egyes versenynapokon elért eredményük alapján megszerzett MGL pontok összegét kapják meg. Pl.: „A” játékos a MidAm Nyílt golfbajnokságon 72, 77, 73 ütéssel zárja a versenyt (Par 72-es golfpályán). „A” játékos teljesítményéért járó ligapontok: (36+1,4+31+1,4+35+1,4) = 106,2

Többkörös versenyen a játékos CUT-olása, kizárása vagy törölt versenyköre esetén is az összes érvényes versenyköre után megkapja a ligapontokat, mely alól a 24.2/1 interpretáció alapján a Magatartási Kódex (1.2b) megsértése miatt történő kizárás kivételt képez.

 

5. Pontszámítás

5.1. Egyéni kategória

Bruttó kategóriában a játékos által megszerzett 5 legalacsonyabb pontértékű versenykör kerül összesítésre.

Nettó eredménylistán a 4 legalacsonyabb pontértékű versenykör kerül összesítésre.

Amennyiben egy játékos nem vesz részt egy versenykörben, avagy CUT-olják, úgy adott versenykörre nem szerez pontot.

Példa: „A” játékos a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokságon sorrendben 88, 90 ütést ér el (Par 72-es golfpályán), majd a Versenybizottság CUT miatt nem engedi a játékost a döntőbe. Ez esetben „A” játékos teljesítményéért járó ligapontok: (20+1,4+18+1,4) = 38,8

 

​5.2. Csapatok

Az egyes Csapatok eredményeit egy adott versenykör 2 bruttó és 2 nettó eredménye után kapott pontok összege adja. A Csapat tagjai által elért 2 legalacsonyabb bruttó eredmény után járó pontok összegéhez adódik hozzá a további 4 csapatag által elért 2 legjobb nettó eredmény után járó pontok összege.

6. Az MGL eredménylistája

Az MGL eredménylistája a kiírás 2. pontjában rögzített kategóriákban a játékosok, avagy csapatok által elért pontok csökkenő sorrendbe helyezett listája.

Az eredménylistát MMAGE minden versenyt követően publikálja a saját honlapján.

7. MGL Csapat és Egyéni nettó és bruttó győztesei, kettős díjazás

Azon Csapat és Egyéni férfi és női játékosok a győztesek, aki 2022. november 15. napján a legmagasabb pontszámmal rendelkeznek a csapatok, avagy a saját nemük szerinti bruttó vagy nettó listán. Nemenként és kategóriánként az első három helyezett kerül díjazásra. A játékosok Csapat és Egyéni kettős díjazásban részesülhetnek, azonban Egyéni bruttó és nettó kettős díjazásban nem részesülhetnek. Amennyiben az MGL végeredményeként egy játékos mind bruttó, mind nettó kategóriában díjra lenne jogosult, úgy a játékos a bruttó díjat veheti át és ez esetben a nettó kategóriában nem kerül díjazásra, és az őt követő játékos(ok) a díjazás tekintetében 1 helyezéssel feljebb kerülnek.

 

8. Díjazás*

Csapat kategóriában minden egyes versenykörben

I. helyezett                             93.000,- forint értékű MidAm vásárlási utalvány**

II. helyezett                            56.000,- forint értékű MidAm vásárlási utalvány

III. helyezett                           37.000,- forint értékű MidAm vásárlási utalvány

A fent említett összegek versenykörönként értendők, azaz a helyezettek díjazása a Nyílt Bajnokság minhárom versenykörében külön-külön történik.

 

Csapat kategóriában az MGL végeredményeként

I. helyezett                             279.000 forint értékű MidAm vásárlási utalvány

II. helyezett                            167.000 forint értékű MidAm vásárlási utalvány

III. helyezett                           112.000 forint értékű MidAm vásárlási utalvány

 

Egyéni bruttó és nettó kategóriában az egyes versenyeken

I. helyezett női és férfi           kupa + 24 különböző tárgynyeremény közül 2-3

II. helyezett női és férfi          kupa + 24 különböző tárgynyeremény közül 2

III. helyezett női és férfi         kupa + 24 különböző tárgynyeremény közül 1

 

Egyéni bruttó kategóriában az MGL végeredményeként

I. helyezett női és férfi           Hotel Azúr Prémium *****, Siófok

II. helyezett női és férfi          LUA Resort *****, Balatonfüred

III. helyezett női és férfi         Brudi Golf sketchers cipő

 

* A díjazás összegei 72 fős nevezés esetén értendők.

** A MidAm vásárlási utalvány beváltható MidAm szolgáltatásokra, illetve bármely magyarországi golfklub szolgáltatására (pl. klubtagságra, greenfee-re, elektromos autó bérlésre, éttermi szolgáltatásokra, stb.), termékére (pl. ProShop) korlátozás nélkül.

 

A fent említett díjak adóvonzatát a játékosok önmaguk kötelesek megfizetni.

9. A Mid-Am Golf Tour regisztrációs díja

20.000,- / golfozó a regisztrációs díj, melynek megfizetése legkésőbb az május 9. napján 16:00 óráig tartó előregsiztrációs időszakig esedékes. Csak az a játékos kerülhet fel az MGL listájára, aki megfizette a regisztrációs díjat.

Azon játékosok is részt vehetnek az egyes állomásokon, akik nem fizették meg a regisztrációs díjat, kiértékelésre is kerülhetnek és díjat is átvehetnek, de nem vehetnek részt a Csapatversenyben és az MGL listájára sem kerülhetnek fel.

10. A versenysorozat állomásai

2022. május 22.                    MidAm Golf Liga, Hencse (1 versenykör)

2022. június 26.                     MidAm Golf Liga, Zalacsány (1 versenykör)

2022. július 9.                         MidAm Golf Liga, Welten, Szlovákia (1 versenykör)

2022. augusztus 14.           MidAm Golf Liga, Balatonudvari (1 versenykör)

2022. szeptember 2-4.      Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, Bükfürdő (3 versenykör)

 

11. Szabadkártya

Az MMAGE fenntartja magának a jogot arra, hogy szabadkártyát adjon ki. Ezen játékos(ok)nak azonban teljesíteniük kell a versenykiírásban foglalt nevezési kritériumokat ahhoz, hogy díjazásban részt vegyenek. Amennyiben egy vagy több feltétel nem teljesül, úgy is indulhat a játékos a versenyen, azonban díjazásban nem részesülhet.

 

12. Segítők (Caddie-k)

Az MGSZ Versenyszabályzata értelmében Profik (hivatásos golfozók illetve oktatók) amatőr játékosoknak a versenyen nem segíthetnek. A szabály megszegése 2 büntető ütést von maga után minden egyes szakaszon, melyen fennállt a szabálysértés.

13. Csapatverseny szabályai

A Csapatkapitányok tanácsot adhatnak csapattagjaiknak. Kivétel ez alól az az eset, amikor maga a csapatkapitány is játszik. Ezesetben tilos tanácsot adnia a játékköre ideje alatt. Lásd: 24.4a

Csapatkapitányi szerepkör csak abban az esetben adható át, ha az állandó csapatkapitány az adott fordulóban nem vesz részt sem vendégként, sem játékosként. A szerepkör csak ideiglenesen adható át, azaz a forduló végeztével az visszaszáll az eredeti csapatkapitányra.

A játékos nem kérhet és nem adhat tanácsot csapattársának, amíg a versenykörében játszik.

Csapatkapitány csak személyesen adhat tanácsot, nem használhat sem rádiót, sem telefont, sem egyéb kommunikációs eszközt (24.4/1)

Csapatkapitány igénybe vehet a pályán való közlekedéséhez motorizált eszközt, amennyiben nem a saját versenykörében játszik.

14. Holtverseny egy állomáson

Az MGL 2022 minden állomásán a nemenkénti bruttó első hely eldöntésére a Versenybizottság által meghatározott szakasz(ok)on kerül sor rájátszással (play-off), ún. „hirtelen halál” formájában. Bármely szakaszon az alacsonyabb ütésszámot elérő játékos azonnal nyer. A rájátszásban részt vevő kettőnél több játékos esetén csak akkor játszanak tovább a játékosok, ha az első play-off szakasz után nem lehet eldönteni a bruttó 1. helyezés sorsát. A bruttó 2. helytől kezdődően, valamint a nettó kategóriákban az utolsó 36, 18 szakasz (3 napos verseny esetén), továbbá a hátsó 9 szakasz (a pálya fizikailag 10-18-as szakaszai), majd döntetlen esetén a hátsó 6, 3, 1 szakaszain elért jobb bruttó vagy nettó eredmény számít. Egynapos versenyek esetén csak ez utóbbi kritérium kerül figyelembevételre.

 

15. Holtverseny az MGL eredménylistáján

Amennyiben bármely MGL eredménylistán (csapat, egyéni bruttó, egyéni nettó) november 15-én együttállás alakul ki 2 vagy több játékos között, úgy közöttük az MGL utolsó állomásán elért alacsonyabb (listától függő bruttó/nettó) eredmény dönt. Azonosság esetén az utolsóelőtti versenyen elért eredmény kerül figyelembevételre. Ennek azonossága esetén a Versenybizottság addig vizsgálja időben visszafelé az egyes állomások versenyköreiben elért eredményeket, amíg döntés nem születik a helyezésről. Teljes azonosság esetén sorsolással dönt a Versenybizottság.

​​16. Golfautó használata

Elektromos autó használata az MGL 2022 minden állomásán engedélyezett, amennyiben a játékos 14 nappal az esemény időpontja előtt a Magyar Golf Szövetség Golfautó használatra jogosultak listáján szerepel. Kivételt képez ez alól a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, ahol csak Masters vagy Supermasters korosztályú játékosok élhetnek fenti lista által biztosított autóhasználati jogosultsággal. A 70. életévüket 2022. január 1-én betöltött játékosok korlátozás nélkül használhatnak elektromos autót a játék során. Egyéb esetben nem engedélyezett golfautó használata.

17. A játék tempója

Az MGSZ Versenyszabályzatának 4.sz. melléklete szerint.

 

18. Rendkívüli (egészségügyi) szabályok

A Versenybizottság felhívja minden játékos figyelmét a Magyar Golf Szövetség által hozott, az egyes versenykörök (fordulók) idejére érvényes rendkívüli szabályok szigorú betartására. Ezen szabályok be nem tartása azonnali kizárást von maga után.

​Figyelemfelhívás!

Minden játékosnak saját felelőssége a saját és mások egészségi állapotának óvása, és kizárólag saját felelősségére nevez be és vesz részt az MGL versenyein, amit a nevezési díj megfizetésével elismer.

​A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület nem vállal felelősséget semmilyen bekövetkező eseményért, okozott kárért, legyen az anyagi, egészségügyi vagy erkölcsi, mely a fenti szabályok be nem tartása következtében keletkezett.

​Az MMAGE fenntartja a változtatás jogát!

 

Jelen dokumentum a 2022. március 11. napján hozott 1/2022.03.11 számú Elnökségi Határozattal került elfogadásra.

 

​​Budapest, 2022. március 11. napján

 

​Kiváló 2022 évi versenyszezont kívánunk!

 

Krämer András

az MMAGE elnöke

Balatongolf_nocanvas copy.png
Emil Frey logó.png
Hencse no_bckgrnd_total.png
hg logo_2014.png
ELLI_Szépségszalon_nocnvs.png
chocome_nocnvs.png
zsgr.png
buttner_logo_white_born_to_be_wine_6.png
agave.png
monyo_logo-wht.png
Greenfield_logo.png
hotel_azur_premium_logo_ok_2018_color.pn
IC-logo.fehér.png
ket_szerecsen_logo_2018_white.png
Jókenyér.png
TheBoxDonut_white_edited.png
SWISS_logo.png
Forest_logo_white.png
brudigolf_nocnvs.png
LUA_Resort_5csillag_rgb_-08.png
Puskás Művek_no_canvas.png
sunandeye_logo_corall_white (3).png

LUA Resort MidAm Golf Liga 2022