Mid-Am Golf Tour 2021
Kiírás

 

A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület a 2021 évi golfszezonra az alábbi „Mid-Am Golf Tour 2021” elnevezésű versenysorozatot írja ki.

A versenysorozat egyes állomásai az R&A Rules Limited golfszabályai, a Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: MGSZ) érvényes Versenyszabályzata és Ranglista Kiírása, a rendező klubok verseny idejére érvényes helyi szabályai, valamint a Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (továbbiakban: MMAGE) belső szabályzatai alapján kerülnek lebonyolításra.

1. Résztvevők

Minden, legfeljebb 36 World Handicap Index-szel (továbbiakban: hendikep) rendelkező amatőr golfozó, akinek klubja ezt igazolja, vagy az MGSZ tagszervezetéhez tartozó golfklubnak a tagja, és az MGSZ nyilvántartásában aktív játékosként regisztrálásra került valamint rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel és megfelel az egyes versenykiírásban szereplő kritériumoknak.

A MidAm Golf Tour 2021 eredménylistán mindazon játékosok szerepelhetnek, akik teljesítik jelen kiírás szerinti feltételeket, a Tour évének január 1. napjáig betöltötték a 30. életévüket és megfizették a regisztrációs díjat.

2. Kategóriák

Mid-Am Női bruttó

Mid-Am Női nettó

Mid-Am Férfi bruttó

Mid-Am Férfi nettó

3. Pontszerzés

A résztvevő játékosok a MidAm Golf Tour minden egyes versenyén maximált ütésszám alapján szerezhetnek pontot a bruttó és nettó listákon, mely alól a MidAm Match Play Nyílt Bajnokság képez kivételt, ahol az elért helyezés alapján és csak bruttó listán szerezhetnek pontot (ld. 3. sz. melléklet).

 

Bruttó listapontokat maximált bruttó ütésszám alapján, nettó listapontokat stroke-hcp eredmény alapján szerez a játékos. Kivétel ez alól a Match Play bajnokság, ahol ütésszám híján az elért helyezés határozza meg a listapontokat.

A nettó és bruttó eredményekért szerezhető pontokat az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. Bruttó kategóriában a hátsó fehér elütőről lejátszott versenykör esetén 30% bónuszpontot kap a játékos. A MidAm Országos Golfbajnokságon elért eredmények alapján járó pontok után pedig 15% bónuszpontokat kap a játékos.

 

Példa: minden többkörös versenyen a játékosok az egyes versenynapokon elért eredménye alapján megszerzett ranglistapontok összegét kapja meg. Pl.: „A” játékos a MidAm Nyílt Bajnokságon 72, 77, 73 ütéssel zárja a versenyt (Par 72-es golfpályán). „A” játékos teljesítményéért járó pontok: 1000+750+950=2700 (ld. 1. sz. melléklet)

Többkörös versenyen a játékos CUT-olása, kizárása vagy törölt játékköre esetén is az összes érvényes versenyköre után megkapja a pontokat.

Példa: „A” játékos a MidAm Nyílt Bajnokságon sorrendben 88, 90 ütést ér el (Par 72-es golfpályán), majd a Versenybizottság CUT miatt nem engedi a játékost a döntőbe. Ez esetben „A” játékos teljesítményéért járó Ranglista pontjai: 420+380=800 (ld. 1. sz. melléklet)

4. Pontszámítás

A férfi és női MidAm Golf Tour eredménylista a megszerzett pontok és a lejátszott versenykörök számának hányadosa, azaz az összes lejátszott versenykörön megszerzett pontok átlaga alapján kerül felállításra. A MidAm Nyílt Golfbajnokság, a MidAm Országos Golfbajnokság és a Match Play Golfbajnokság e tekintetben 3-3 versenykörnek felel meg.

A bruttó összetett eredménylistán legfeljebb 13 játékkörből a játékos 11 legmagasabb pontértékű játékköre számít.

A nettó összetett eredménylistán legfeljebb 10 játékkörből a játékos 8 legmagasabb pontértékű játékköre számít.

Bruttó ranglistán a minimum osztó: tizenegy (11), azaz legalább tizenegy (11) versenykörrel kell osztani a játékos összes pontját függetlenül attól, hogy kevesebb versenykörön vett részt

Nettó ranglistán minimum osztó: nyolc (8), azaz legalább nyolc (8) versenykörrel kell osztani a játékos összes pontját függetlenül attól, hogy kevesebb versenykörön vett részt.

Az eredménylistán szereplő játékosok pontértékei minden év január 1. napján nullázódnak.

5. A versenysorozat állomásai

Március 28.               MidAm Szezonnyitó Golf Kupa                            Pannónia Golf & CC

Május 29.                   Országos Ranglistaverseny MidAm szervezésben   Hencse NG&CC

Június 25-27.           MidAm Match Play Golfbajnokság                    Forest Hills Golf & CC

Július 9-11.                Magyar MidAm Országos Golfbajnokság     Birdland Golf & CC

Augusztus                 MidAm Golf Tour V. forduló                                   Balaton Golf Club

Szeptember 3-5.    Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság                 Zala Springs Golf Resort

Szeptember 25.      MidAm Szezonzáró Golf Kupa                            Old Lake Golf Club

6. A Mid-Am Golf Tour regisztrációs díja

15.000,- / golfozó a regisztrációs díj, melynek megfizetése a „MidAm Golf Tour 2021” első olyan állomásán esedékes, melyen a golfozó részt vesz. Csak az a játékos kerülhet fel a MidAm Golf Tour listára, aki megfizette a regisztrációs díjat.

MMAGE tag számára ingyenes a Tour regisztrációja, amennyiben a MidAm Golf Tour első állomásáig rendezi éves tagdíját.

 

7. Mid-Am Golf Tour nemenkénti nettó és bruttó győztesei

Azon férfi és női játékos, aki 2021. november 15. napján a legmagasabb átlagpontszámmal rendelkezik saját neme szerinti bruttó vagy nettó listán. Nemenként és kategóriánként az első helyezett kerül díjazásra. A játékosok kettős díjazásban nem részesülhetnek. Amennyiben bármely versenyen avagy a versenysorozat végeredményeként egy játékos mind bruttó, mind nettó kategóriában díjra lenne jogosult, úgy a játékos a bruttó díjat veheti át. A nettó kategóriában nem kerül díjazásra, és az őt követő játékos(ok) a díjazás tekintetében 1 helyezéssel feljebb kerülnek.

 

8. Szabadkártya

Az MMAGE fenntartja magának a jogot arra, hogy az MGSZ Versenyszabályzata szerint hat (6) szabadkártyát adjon ki. Ezen játékos(ok)nak azonban teljesíteniük kell a versenykiírásban foglalt nevezési kritériumokat ahhoz, hogy díjazásban részt vegyenek. Amennyiben egy vagy több feltétel nem teljesül, úgy is részt vehet a játékos a versenyen, azonban díjazásban nem részesülhet és pontokat nem kaphat.

9. Segítők (Caddie-k)

Az MGSZ Versenyszabályzata értelmében Profik (hivatásos golfozók illetve oktatók) amatőr játékosoknak a versenyen nem segíthetnek. A szabály megszegése 2 büntető ütést von maga után minden egyes szakaszon, melyen fennállt a szabálysértés.

 

10. Holtverseny

A MidAm Golf Tour 2021 minden állomásán a nemenkénti bruttó első hely eldöntésére a Versenybizottság által meghatározott szakasz(ok)on kerül sor rájátszással (play-off), ún. „hirtelen halál” formájában. Bármely szakaszon az alacsonyabb ütésszámot elérő játékos azonnal nyer. A rájátszásban részt vevő kettőnél több játékos esetén csak akkor játszanak tovább a játékosok, ha az első play-off szakasz után nem lehet eldönteni a bruttó 1. helyezés sorsát. A bruttó 2. helytől kezdődően, valamint a nettó kategóriákban az utolsó 36, 18 szakasz (3 napos verseny esetén), továbbá a hátsó 9 szakasz (a pálya fizikailag 10-18-as szakaszai), majd döntetlen esetén a hátsó 6, 3, 1 szakaszain elért jobb bruttó vagy nettó eredmény számít. Egynapos versenyek esetén csak ez utóbbi kritérium kerül figyelembevételre.

11. Eredménykártya leadása

Az eredménykártyát a játék befejezését követően haladék nélkül az erre kijelölt helyiségben (scoring area) a versenyző és jegyzője által aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos az eredménykártyáját leadta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.

 

12. Golfautó használata

Elektromos autó használata a MidAm Golf Tour 2021 minden versenyén engedélyezett, amennyiben a játékos 2 héttel az esemény időpontja előtt a Magyar Golf Szövetség Golfautó használatra jogosultak listáján szerepel. Kivételt képez ez alól a Magyar MidAm Országos Bajnokság valamint a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, ahol csak szenior korú játékosok élhetnek fenti lista által biztosított autóhasználati jogosultsággal. Szuper szenior életkorú (70) játékosok korlátozás nélkül használhatnak elektromos autót a játék során. Egyéb esetben nem engedélyezett golfautó használata.

13. A játék tepója

Az MGSZ Versenyszabályzatának megfelelő melléklete alapján.

14. Rendkívüli (egészségügyi) szabályok

A Versenybizottság felhívja minden játékos figyelmét a Magyar Golf Szövetség által hozott, az egyes versenykörök (fordulók) idejére érvényes rendkívüli szabályok szigorú betartására. Ezen szabályok be nem tartása azonnali kizárást von maga után.

Figyelemfelhívás!

Minden játékosnak saját felelőssége a saját és mások egészségi állapotára ügyelni, és kizárólag saját felelősségére nevez be és vesz részt a bajnokságon, amit a nevezési díj megfizetésével elismer.

 

A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület nem vállal felelősséget semmilyen bekövetkező eseményért, okozott kárért, legyen az anyagi, egészségügyi vagy erkölcsi, mely a fenti szabályok be nem tartása következtében keletkezett.

 

Jelen kiírás az MMAGE Elnökségének határozata szerint került elfogadásra és 2021. február 12. napján lép hatályba.

Az MMAGE fenntartja a változtatás jogát!

 

Budapest, 2021. február 12. napján

 

Kiváló 2021 évi versenyszezont kívánunk!

Krämer András

az MMAGE elnöke

1-3. sz. mellékletek Ponttáblázatok

logo-wagr.png
EGA_no_bckgrnd copy.png
OMSZ_logoja.png
caddie_hu.png
hg logo_2014.png
MGSZ_logo_HUN.png

© Copyright 2013-2021

All rights reserved by Hungarian Mid-Amateur Golf Association

Hírlevél & SMS feliratkozás / Newsletter & Text subscription