top of page

MidAm Évnyitó Rendkívüli Közgyűlés


Meghívó

az

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület („Egyesület)

(székhelye: 1118 Budapest, Számadó utca 10/4.)

2024. február 1. napján (csütörtök) 17:30 órai kezdettel tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE.A közgyűlés helyszíne:

Fashion Trend Center rendezvényterem (2040 Budaörs, Gervay M. u. 1.)


1. A közgyűlés napirendi pontjai

1.     Döntés új tagok felvételéről (határozathozatal)

2.     A 2024. évi tagsági kedvezmények bemutatása

3.     A 2024. évi tagdíj meghatározása (határozathozatal)

4.     A MidAm 2024. évi versenynaptár bemutatása

5.     A MidAm Golf Liga 2024. évi koncepciójának bemutatása

6.     Válogatottsági kritériumok (csapatkapitányok tájékoztatója)

7.     Tájékoztató a 2025. évi tisztújítás menetrendjéről

8.     Egyebek2. A megismételt közgyűlés

Ha a közgyűlés a fent megjelölt időpontban azért nem lenne határozatképes, mert a tagoknak több, mint fele a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenne meg, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2024. február 1. napja (csütörtök) 18:00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne és a napirendi pontok azonosak a fent megjelöltekkel. A megismételt közgyűlés a napirend tárgyában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 


3. A közgyűléssel kapcsolatos fontos tudnivalók

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavaztok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A tagok a közgyűlésen szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség jogosult dönteni. Ha az elnökség a kérelmet elfogadja, úgy a kérelem tárgya bekerül a napirendbe. Ha a kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat elfogadása esetén a kiegészített napirendi pontokat azok meghozatalától számított 2 (kettő) napon belül igazolható módon közli a tagokkal az elnökség.

A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

Jelenlétedre feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2024. január 11. napján

 

Krämer András

elnök

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület20240201_MMAGE_meghivo_rendkivuli_kozgyules
.pdf
PDF letöltése • 151KB

131 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page