top of page

Meghívó az Éves Közgyűlésre


MidAm Közgyűlés 2023.05.22

Tisztelt Tagtársunk!


Tisztelettel és szeretettel hívlak meg / hívom meg Önt az MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület 2023 évi rends közgyűlésére.


Meghívó

az

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (székhelye: 1118 Budapest, Számadó utca 10/4.)

2023. május 22-én 17:00 órai kezdettel tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE.


A közgyűlés helyszíne:

Magyar Golf Szövetség

1123 Budapest, Alkotás u. 44., B5 épület, I. emelet


A közgyűlés napirendi pontjai

1. Felügyelőbizottsági tájékoztatás a beszámolóról

2. Döntés a 2022. évi beszámoló elfogadásáról (határozathozatal)

3. Döntés új tagok felvételéről (határozathozatal)

4. Döntés az egyesület alapszabályának módosításáról a Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.271/2015/24. számú végzésének megfelelően, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37. §-ában foglaltaknak történő megfelelés érdekében (határozathozatal)

5. Beszámoló a 2023. évi tervekről

6. Egyebek


Ha a közgyűlés a fent megjelölt időpontban azért nem lenne határozatképes, mert a tagoknak több, mint fele a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenne meg, úgy

a megismételt közgyűlés időpontja: 2023.05.22-én 17 óra 30 perc.


A megismételt közgyűlés helyszíne és a napirendi pontok azonosak a fent megjelöltekkel.


A megismételt közgyűlés a napirend tárgyában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.


A tagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.


A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.


Jelenlétedre feltétlenül számítunk!


Budapest, 2023. május 1. napján

Krämer András

elnök

MMAGE

35 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comentarios


bottom of page