top of page

6. MidAm Golf Liga 2024

Kiírás

versenynaptár 2024.png

A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület a 2024 évi golfszezonra az alábbi „Magyar Mid-Am Golf Liga 2024” (továbbiakban: MGL) elnevezésű versenysorozatot írja ki.

A versenysorozat egyes állomásai az R&A Rules Limited golfszabályai, a Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: MGSZ) érvényes Versenyszabályzata, a versenyeknek helyt adó klubok verseny idejére érvényes helyi szabályai, valamint a Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (továbbiakban: MMAGE) belső szabályzatai alapján kerülnek lebonyolításra.

 

1. Résztvevők

Minden, legfeljebb 36 World Handicap Index-szel (továbbiakban: WHCPI) rendelkező amatőr golfozó, aki rendelkezik hatályos szövetségi versenyengedéllyel és megfelel az egyes versenykiírásban szereplő kritériumoknak.

Az MGL 2024 Egyéni eredménylistán mindazon játékosok szerepelhetnek, akik teljesítik jelen kiírás szerinti feltételeket, és 2024. január 1. napjáig betöltötték a 25. életévüket.

 

Az MGL 2024 Csapat kategóriában való részvétel feltétele az MGL csapat regisztrációsdíj jelen kiírás 12.1 pontja szerinti megfizetése. MGL Egyéni kategóriákban nincs regisztrációs díjfizetési kötelezettség.

2. Kategóriák, játékformák, kiértékelés

Csapat                                     bruttó és nettó           maximált ütés[1] + nettó ütés[2]

Egyéni Női bruttó                   bruttó                         maximált ütés

Egyéni Női nettó                    nettó                           nettó ütés

Egyéni Férfi bruttó                 bruttó                         maximált ütés                       

Egyéni Férfi nettó                   nettó                           nettó ütés

 

Fentiek alól kivételt képez a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, melyen a játékforma stroke-play, valamint a MidAm Golf Liga, a Csapatverseny, melynek játékformája match play.

 

3. MGL Csapatjáték

Az előzetesen 2024. március 31. napjáig regisztrált és regisztrációs díjukat befizető játékosokat a Versenybizottság 2024. április 1-én érvényes WHCPI szerint sorrendbe állítja, majd a nevezők számának függvényében azonos létszámú hendikep csoportokra osztja.

A regisztrációt ezen link alatt lehet elvégezni: https://www.midamgolf.hu/mgl2024regisztracio

 

A Versenybizottság a jelentkezőkből 8 csapatot alkot, amely csapatokat a Csapatkapitányok vezetnek.

 

Az egyes csapatokat a Versenybizottság sorsolás útján alakítja ki úgy, hogy minden egyes hendikep csoportból 1-1 játékost sorsol a Csapatkapitányhoz. Azon hendikep csoportból nem kerül sorsolásra játékos, amelyben maga a csapatkapitány szerepel.

 

A Csapatkapitányok azon játékosok lesznek, akik ezt az MGL csapatregisztráció során előzetesen jelezték a Versenybizottságnak. Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrend a mérvadó.

 

A sorsolásra 2024. április első napjaiban kerül sor.

 

4. MGL Egyéni játék

A kizárólag Egyéni kategóriában versenyző játékosoknak nem kell előzetesen regisztrálniuk, elegendő az egyes versenyekre a GOLFiGO-n keresztül szabályos nevezésüket leadni. Minden játékos felkerül az MGL Egyéni Listára, aki a Liga bármely versenyén elindul és ott eredményt ér el.

5. MGL pontok (Ligapontok) szerzése

A játékos a bruttó és a nettó eredményei alapján az 1.sz. melléklet szerint Ligapontokat kap.

A férfi közeli elütőről lejátszott versenykörök esetén versenykörönként 2,2 pont kerül levonásra a játékos által 1.sz. táblázat szerint elért pontból.

Példa: szenior korú férfi játékos indul a Balatonudvariban megrendezésre kerülő Ligafordulón, amely egyben országos ranglistaverseny is, így az MGSZ előírása szerint férfi közeli előtőről kell játszania. Ebben az esetben  Pl.: „A” (férfi) játékos a közeli elütőről játszva 77 ütéssel zárja a versenyt (Par 72-es golfpályán). „A” játékos teljesítményéért járó ligapontok: 31-2,2 pont, azaz 28,8 Ligapont.

Többkörös versenyen a játékos CUT-olása, kizárása vagy törölt versenyköre esetén is az összes érvényes versenyköre után megkapja a ligapontokat, mely alól a 1.3c/1 interpretáció alapján a Magatartási Kódex (lásd Golfszabályok: 1.2b) megsértése miatt történő kizárás kivételt képez.

6. Összesített pontszámítás

6.1. Egyéni kategória

Bruttó és nettó kategóriában a játékos által 7 stroke-play versenykörből megszerezhető 5 legmagasabb pontértékű versenykör kerül összesítésre. Amennyiben egy játékos nem vesz részt egy versenykörben, avagy CUT-olják, úgy adott versenykörre nem szerez pontot.

Példa: „A” női játékos egy 3 napos versenyen standard elütőről játszva sorrendben 88, 90 ütést ér el (Par 72-es golfpályán), majd a Versenybizottság CUT miatt nem engedi a játékost a döntőbe. Ez esetben „A” játékos teljesítményéért járó ligapontok: (20+18) = 47

A match play lebonyolítású versenyen egyéni ligapontokat nem szereznek a játékos.

 

6.2. Csapat kategória

Az egyes Csapatok eredményeit a csapattagok által egy adott versenykörben elért X legjobb bruttó, valamint Y legjobb nettó eredménye után kapott ligapontok összege adja. Az X és Y értékek a végső csapatlétszám függvényében, az alábbi táblázat alapján kerülnek meghatározásra.

A Versenybizottság előbb az X legjobb bruttó eredményt veszi figyelembe, majd a fennmaradó csapattagok közül az Y legjobb nettó eredmény.

 

 

A bükfürdői Csapatversenyen az 1.sz. melléklet szerinti pontokat szerzik a csapatok.

A Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokságnak csak az első és második versenyköre kerül beszámításra a Csapatverseny kiértékelésbe.

7. MGSZ Országos Ranglista

Az augusztus 17-i MGL 4., Balatonudvari fordulója beszámításra kerület az MGSZ Országos Ranglistájába, míg a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság 3 versenyköre beszámításra kerül az MGSZ Országos Ranglista MidAm alkategóriájába számít be.

8. Az MGL eredménylistája

Az MGL eredménylistája a jelen kiírás 2. pontjában rögzített kategóriákban a játékosok, avagy csapatok által megszerzett pontok csökkenő sorrendbe helyezett listája. Az eredménylistát MMAGE minden versenyt követően publikálja saját honlapján a https://www.midamgolf.hu/midam-golfliga-listak link alatt.

9. MGL Csapat és Egyéni bruttó és nettó győztesek, kettős díjazás

Azon Csapat- és Egyéni játékosok a Ligagyőztesek, akik az MGL utolsó fordulóját követő napon a legmagasabb pontszámmal rendelkeznek a Csapat, avagy a saját nemük szerinti bruttó vagy nettó eredménylistán. Nemenként és kategóriánként az első három helyezett kerül díjazásra.

10. Kettős díjazás versenyeken és összesítésben

A játékosok Csapat - Egyéni viszonylatban részesülhetnek kettős díjazásban, azonban Egyéni bruttó és Egyéni nettó kettős díjazásban nem részesülhetnek, kivétel a Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokságot. Amennyiben egy játékos mind bruttó, mind nettó kategóriában díjra lenne jogosult, úgy a játékos a bruttó díjat veheti át és ez esetben a nettó kategóriában kikerül a díjazásból, és az őt követő játékos(ok) a díjazás tekintetében 1 helyezéssel feljebb kerülnek.

 

11. Díjazás

11.1.   Csapat kategóriában minden egyes versenykörben

I. helyezett      a versenykörönkénti pénzalap[3] 50%-ával megegyező értékű MidAm vásárlási utalvány[4]

II. helyezett     a versenykörönkénti pénzalap 30%-ával megegyező értékű MidAm vásárlási utalvány

III. helyezett    a versenykörönkénti pénzalap 20%-ával megegyező értékű MidAm vásárlási utalvány

 

11.2.   Csapat kategóriában az MGL végeredményeként

I. helyezett      az összesített eredmény utáni pénzalap[5] 50%-ával megegyező értékű MidAm vásárlási utalvány

II. helyezett     az összesített eredmény utáni pénzalap 30%-ával megegyező értékű MidAm vásárlási utalvány

III. helyezett    az összesített eredmény utáni pénzalap 20%-ával megegyező értékű MidAm vásárlási utalvány

 

11.3.   Egyéni bruttó és nettó kategóriában az egyes versenyeken

I. helyezett női és férfi           szponzori tárgynyeremények

II. helyezett női és férfi          szponzori tárgynyeremények

III. helyezett női és férfi         szponzori tárgynyeremények

 

11.4.   Egyéni bruttó és nettó kategóriában az MGL végeredményeként

I. helyezett női és férfi          

II. helyezett női és férfi         

III. helyezett női és férfi        

 

A fent említett díjak adóvonzatát a játékosok önmaguk kötelesek megfizetni.

 

12. A Mid-Am Golf Liga részvételi díjai

12.1 Regisztrációs díj Csapatjátékosoknak

20.000,- forint / golfozó a regisztrációs díj mértéke, amelynek megfizetése legkésőbb az MGL sorsolását megelőző 2 banki munkanappal esedékes. Csak az a játékos kerülhet be az MGL csapatsorsolásba, aki megfizette ezen regisztrációs díjat az MMAGE OTP banknál vezetett 11702067 – 20003043 számlájára. Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a regisztráló játékos nevét és az „MGL csapat 2024” szöveget.

12.2. Regisztrációs díj egyéni játékosoknak

A csak Egyéni kategóriában résztvevő játékosoknak nincs regisztrációs díjuk.

12.2. Nevezési díj

Az egyes versenyek nevezési díjának mértéke minden esetben az adott verseny kiírásában található meg.

MidAm tagok kedvezménye az 1 napos versenyekre: 5.000,- forint / verseny

MidAm tagok kedvezménye a Nyílt Bajnokságra: 15.000,-

13. A versenysorozat állomásai

2024. április 27.          MidAm Golf Liga 1., Tata

2024. május 18.          MidAm Golf Liga 2., Alcsútdoboz

2024. június 15.          MidAm Golf Liga 3., Hruba Borsa, Szlovákia

2024. július 27-28.     MidAm Golf Liga 4., Csapatverseny, Bükfürdő

2024. augusztus 17.   MidAm Golf Liga 5., Balatonudvari

2024. augusztus 30-

szeptember 1.            Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság, Zalacsány

14. Szabadkártya

Az MMAGE fenntartja magának a jogot arra, hogy szabadkártyát adjon ki az egyes versenyekre. Ezen játékos(ok)nak azonban teljesíteniük kell a versenykiírásban foglalt nevezési feltételeket ahhoz, hogy díjazásban is részesüljenek. Amennyiben a játékos minden feltételt teljesít, csak a WHCPI limitet nem, akkor a limitnek megfelelő WHCPI-pel játszhat és díjazásban is részesülhet. Amennyiben más feltételt nem teljesít a nevező (pl. életkorhatárt), úgy is indulhat a játékos a versenyen, azonban díjazásban nem részesülhet.

15. Segítők (Caddie-k)

A caddie-k segítségének igénybevétele nem kerül korlátozásra, e tekintetben az MGSZ Versenyszabályzatának 9. pontja szerint szükséges eljárni.

16. Csapatverseny szabályai

A Csapatkapitányok tanácsot adhatnak csapattagjaiknak. Kivétel ez alól az az eset, amikor maga a csapatkapitány is játszik. Ez esetben tilos tanácsot adnia a játékköre ideje alatt. Lásd: 24.4a szabály.

Csapatkapitányi szerepkör csak abban az esetben adható át, ha az állandó csapatkapitány az adott versenykörben nem vesz részt sem vendégként, sem játékosként. A szerepkör csak ideiglenesen adható át, azaz a forduló végeztével az visszaszáll az eredeti csapatkapitányra.

A játékos nem kérhet és nem adhat tanácsot csapattársának, amíg a versenykörében játszik.

Csapatkapitány csak személyesen adhat tanácsot, nem használhat sem rádiót, sem telefont, sem egyéb kommunikációs eszközt (24.4/1)

Csapatkapitány igénybe vehet a pályán való közlekedéséhez motorizált eszközt, amennyiben nem a saját versenykörében játszik.

A Csapat korlátozás nélkül élhet csapattag átmeneti cseréjének lehetőségével. Csapattagot cserélni akkor lehet, ha az új csapattag 2024. április 1-i WHCPI-e ugyanabba a hendikep csoportba esik, amelyből szezon elején kisorsolták a lecserélni kívánt csapattagot. Az új csapattag kizárólag a Ligán kívülről érkező játékos lehet, és a csere csak adott versenyre vonatkozik.

A cserét a Versenybizottság felé írásban kell jelezni legkésőbb a verseny napjának első tee time-ját megelőző 48 órával. A visszaigazolást követő napon lép hatályba 1 verseny erejéig a csere. Az addig megszerzett pontokat a csapat nem veszti el.

A regisztrációs díjat versenykörarányosan téríti meg az újonnan belépő játékos.

17. Holtversenyek eldöntése

17.1. Verseny végeredményeként

Az MGL 2024 minden versenyén a nemenkénti bruttó 1. hely eldöntésére a Versenybizottság által meghatározott szakasz(ok)on kerül sor rájátszásra (play-off), ún. „hirtelen halál” formájában. Bármely szakaszon az alacsonyabb ütésszámot elérő játékos azonnal nyer. A rájátszásban részt vevő kettőnél több játékos esetén csak akkor játszanak tovább a játékosok, ha az első play-off szakasz után nem lehet eldönteni a bruttó 1. helyezés sorsát. A bruttó 2. helytől kezdődően, valamint a nettó kategóriákban az utolsó 36, 18 szakasz (3 napos verseny esetén), továbbá a hátsó 9 szakasz (a pálya fizikailag 10-18-as szakaszai), és további döntetlen esetén a hátsó 6, 3, 1 szakaszain elért jobb bruttó vagy nettó eredmény számít. Egynapos versenyek esetén a hátsó 9, 6, 3, 1 szakaszok kerülnek figyelembevételre.

17.2. Egy versenykörben Csapatok között

Amennyiben bármely MGL versenykörben együttállás alakul ki két vagy több csapat között az 1-3 helyeken, úgy az adott helyezésekért járó pénzdíjak átlagát kapják a csapatok.

17.3. Az MGL végső eredménylistáján

Amennyiben az MGL bármelyik végső eredménylistáján (csapat, egyéni bruttó, egyéni nettó) együttállás alakul ki 2 vagy több játékos között, úgy közöttük az MGL utolsó versenykörében elért alacsonyabb (listától függő bruttó/nettó) eredmény dönt. További azonosság esetén az utolsóelőtti versenykörben elért eredmény kerül figyelembevételre. Ennek azonossága esetén a Versenybizottság addig vizsgálja időben visszafelé az egyes állomások versenyköreiben elért eredményeket, amíg döntés nem születik a helyezésről. Teljes azonosság esetén sorsolással dönt a Versenybizottság.

​​18. Golfautó használata

Az 1 és 2 napos versenyeken az MGSZ Versenyszabályzatának 5.sz. mellékletének 2. pontja szerint (ranglistaverseny szabályozás alapján), míg a 3 napos versenyen az említett melléklet 3. pontja szerint.

19. A játék tempója

Az MGSZ Versenyszabályzatának 4.sz. melléklete szerint.

20. Eredménykártyák leadása (Figyelem, fontos változás!)

2024. január 1-től a szövetségi országos bajnokságokon, valamint a ranglista versenyeken kötelező jelleggel bevezetésre kerül az eredmények online hitelesítése, amely a klubversenyeken is erősen ajánlott a klubok számára.

 

Ez a következőket jelenti: minden játékos továbbra is SZABADON DÖNTHET arról, hogy  a verseny alatt online módon vezeti-e a score-kártyáját vagy papíralapon teszi ezt meg. Hivatalos score-kártya azonban ezeken a versenyeken már nem kerül kinyomtatásra (ettől függetlenül - ha szükségesnek érzi - bárki vihet magával  bármilyen papír alapú score-kártyát a pályára).

Legkésőbb a beérkezést követő összeolvasáskor a flight LEGALÁBB EGY tagjának fel kell vinnie az eredményeket ONLINE módon a GOLFiGO felületére.  Természetesen ajánlott hogy valamennyi játékos ezt magának vezesse  a verseny közben szakaszról szakaszra. Az összeolvasást/egyeztetést követően a hitelesítést mindenki a saját email címe és GOLFiGO jelszava beírásával végzi el (ez váltja ki az aláírást). A score-kártya hitelesítését követően a játékos már nem tudja módosítani a felvitt eredményt.

Amennyiben bármely szakaszon két játékos beírása között eltérés mutatkozik, a rendszer azonnal piros színnel kiemelt jelzést küld az érintett játékosok számára, illetve ebben az esetben, a rendszer csak az eltérő eredmények kijavítását követően engedi hitelesíteni az online score-kártyát. 

Ha egy adott flightban - a beérkezést követően - senkinél sincs mobiltelefon akkor annak a  flightnak az eredményeit a Versenyiroda vagy a  klubmunkatárs a helyszínen berögzíti, ez esetben a versenyiroda/klub számítógépes eszközén kell megtenniük a hitelesítést a játékosoknak.

 

Az eredményeket a GOLFiGO online (eredménykártya) felületén javasolt vezetni. Az eredmények hitelesítését (eredménykártya aláírása) a GOLFiGO online rendszerén keresztül kell elvégezni.

21. Távolságmértő használata

Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság mérésére használják, más kiegészítő mérés (slope, szélsebesség stb.) végzése nem engedélyezett.

​Figyelemfelhívás!

Minden játékosnak saját felelőssége a saját és mások egészségi állapotának óvása, és kizárólag saját felelősségére nevez be és vesz részt az MGL versenyein, amit a nevezési díj megfizetésével elismer.

​A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület nem vállal felelősséget semmilyen bekövetkező eseményért, okozott kárért, legyen az anyagi, egészségügyi vagy erkölcsi, mely a fenti szabályok be nem tartása következtében keletkezett.

 

​Az MMAGE fenntartja a változtatás jogát!

Jelen dokumentum a 2024. január 8. napján hozott 3/2024.I.8. sz. Elnökségi Határozattal került elfogadásra.

 

​​Budapest, 2024. január 09. napján

 

[1] maximált ütés, azaz PAR + 5 ütés, a golf szabályainak 21.2a pontja alapján

[2] nettó ütés =az összesített, maximált ütésszámból levonásra kerül a játékos adott pályára érvényes playing handicap-je (PHCP-je)

[3] A játékosok regisztrációs díjai valamint a MidAm szponzorai által felajánlott támogatások képezik az MGL pénzalapját. A teljes pénzalap 70%-a kerül szétosztásra az MGL egyes versenyköreiben, míg 30%-a az Összetett eredmények 1-3 helyezettjei kapják (50-30-20% arányban)

[4] A MidAm vásárlási utalvány beváltható MidAm szolgáltatásokra, illetve a MidAm partnereinek szolgáltatásaira (pl. klubtagságra, greenfee-re, elektromos autó bérlésre, éttermi szolgáltatásokra, stb.), és termékére (pl. ProShop) korlátozás nélkül.

[5] A játékosok regisztrációs díjai, valamint a MidAm szponzorai által felajánlott támogatások képezik az MGL pénzalapját.

[6] Tekintettel arra, hogy a kiírás napján még nem ismert a csapatok létszáma, ezért a Versenybizottság több, különböző csapatlétszám esetére is meghatározta a helyezésenként megszerezhető pontokat.

9 fős csapat esetén

3

3

Bruttó (X)

Nettó (Y)

2

8 fős csapat esetén

6 fős csapat esetén

7 fős csapat esetén

2

2

3

2

3

Letölthető dokumentumok:

MGL kiírás és ponttáblázat (1.sz. mell.)

zala-springs-logo-800x800.png
mgl2024_logo.png
MET-logo.png
LUA_Resort_5csillag_rgb_-05.png
Fleischer_logo_FIN2021_3.png
sunandeye_logo_corall_white (3).png
SWISS_logo.png
TheBoxDonut_white.png
sunrise.png
TechnoGym.png
SonnenGolf.png
PannoniaGolf.png
OLDLake_Club_logo_vaszon_nelkul.png
monyo_logo-wht.png
lindair logą. feh‚r.png
izmuves.png
ket_szerecsen_logo_2018_white.png
hotel_azur_premium_logo_ok_2018_color.png
gelbert_logo.png
Emil Frey Logo White.png
ELLI.png
chocome.png
agave.png
Brudi Logo.png
IC-logo.png
Balatongolf_nocanvas copy 2.png
Forest_logo_white.png
Greenfield_logo.png
hruba borsa.png
bottom of page