top of page

Gyűlésre hívunk!

Frissítve: 2022. máj. 9.
Tisztelettel hívjuk meg minden Tagunkat az MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (székhely: 1118 Budapest, Számadó utca 10/4.) 2022. május 19-én (csütörtök) 17:30 órai kezdettel tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE. A közgyűlés helyszíne: Magyar Golf Szövetség különterme (1123 Budapest, Alkotás u. 44., B5 épület, I. emelet) Napirendi pontok:

  1. A 2021. évi beszámoló elfogadása (határozathozatal)

  2. Felügyelőbizottsági tájékoztatás a beszámolóról

  3. Új tagok felvétele (határozathozatal)

  4. Tájékoztatás FB tag lemondásáról és új FB tag jelöléséről (határozathozatal, Alapszabály-módosítás)

  5. Beszámoló a 2022. évi tervekről, MGSZ együttműködésről

  6. Egyebek

Ha a Közgyűlés a fent megjelölt időpontban azért nem lenne határozatképes, mert a tagoknak több, mint fele a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenne meg, akkor a megismételt közgyűlés időpontját: 2022.05.19-én 18:00 órában jelölöm meg. A megismételt közgyűlés helyszíne és a napirendi pontok azonosak a fent megjelöltekkel. Az ismételten összehívott Közgyűlés a napirend tárgyában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A Tagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. Kérjük, hogy részvételi szándékodat az alábbi gombra kattinva jelezd számunkra. Jelenlétedre feltétlenül számítunk! Budapest, 2022. május 4. Krämer András elnök MMAGE

7 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page