top of page

Meghívó Közgyűlésre és Nyilvános Elnökségi Ülésre


Tisztelt Tagtársam!


Ezúton hívlak meg Téged / Önt,

az

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (székhelye: 1118 Budapest, Számadó utca 10/4.)

2023. október 24-én, 16:00 órai kezdettel tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE és az azt követő Elnökségi Ülésre.


A közgyűlés és elnökségi ülés helyszíne:

1123 Budapest, Alkotás u. 44., B5 épület, I. emelet.

(Magyar Golf Szövetség tárgyalója)


A közgyűlés napirendje

1. Döntés az egyesület alapszabályának módosításáról az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37. §-a (2) bekezdésének d) pontjában (éves beszámoló jóváhagyásának módja); 37. §-a (3) bekezdésének c) pontjában (iratbetekintés rendje); és 37. §-a (3) bekezdésének d) pontjában (a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevételének módja, beszámolói közlésének nyilvánossága) meghatározott rendelkezések feltüntetése érdekében;

2. Új tagfelvételi kérelmek elbírálása

3. Egyebek


Ha a közgyűlés a fent megjelölt időpontban azért nem lenne határozatképes, mert a tagoknak több, mint fele a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenne meg, úgy


a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. október 24-én 16 óra 30 perc.


A megismételt közgyűlés helyszíne és a napirendi pontok azonosak a fent megjelöltekkel.

A megismételt közgyűlés a napirend tárgyában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A tagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.


A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.


Jelenlétedre feltétlenül számítunk!


Budapest, 2023. október 4.________________________________ Krämer András

elnök, MMAGE


48 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page