top of page

MMAGE Közgyűlési meghívó

Frissítve: 2020. máj. 22.Tisztelt Tagtársunk!


Szeretettel hívunk meg Téged / Önt a


MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (székhely: 11118 Budapest, Számadó utca 10/4.)

2020. Június 06-án 17.30 órai kezdettel tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE.

A közgyűlés helyszíne: Hencse National Golf & Country Club (7532 Hencse, Kossuth L. u. 1-3.)

Napirendi pontok

1. Az Elnökség beszámolója a 2019. év gazdálkodásáról (határozathozatal)

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója (határozathozatal)

3. Az Egyesület 2019. évi éves számviteli beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet) elfogadása (határozathozatal)

4. Új elnökségi tag választása Huszti György lemondása miatt

5. Új tagkérelmek elbírálása (határozathozatal)

6. Alapszabály módosítás (határozathozatal)

7. Egyebek (tagdíjak befizetése, versenyek, a 2020-as további tevékenységek bemutatása)

Ha a Közgyűlés a fent megjelölt időpontban azért nem lenne határozatképes, mert a tagoknak több, mint fele a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenne meg,

a megismételt közgyűlés időpontja: 2020.06.06-án 18 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne és a napirendi pontok azonosak a fent megjelöltekkel.

Az ismételten összehívott Közgyűlés a napirend tárgyában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Amennyiben a 2020.03.11-én kihirdetett veszélyhelyzet nem kerül a közgyűlés napjáig megszüntetésre,- a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján, - a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés megtartása a fent megjelölt időpontokban a Microsoft Team programon keresztül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül változatlan napirendi pontokkal megtartva, melyre minden tag részére elektronikus meghívó kerül kiküldésre.


Budapest, 2020. május 20.


Sportbaráti üdvözlettel,


Krämer András elnök


Melléklet az 1. napirendi ponthoz

Kiegészítő melléklet

Módosítási javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a 6. napirendi ponthoz

Közgyűlési határozati javaslatok


22 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page