top of page

Rendkívüli Közgyűlés meghívó

Frissítve: 2019. nov. 28.


Közgyűlési Meghívó

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület („Egyesület”)

2019. évi harmadik, tisztújító közgyűlésére


Az Egyesület Elnöksége nevében ezennel sok szeretettel meghívom Önt/Téged a MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület 2019. évi [harmadik] közgyűlésére, mely 2019. december 3. napján 18:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Fashion Trend Center konferenciatermében (2. emelet). Személyes részvételedre feltétlenül számítok.


Érdemi napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítása.

2. Elnökség tagjainak megválasztása.

3. Tiszteletbeli elnök választása.

4. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

5. 2020. évi tagdíj mértéke.

6. MidAm Golf Tour 2019 bajnokok kihirdetése

7. Egyebek.


Ahogy arra bizonyára emlékeztek, hamarosan lejár az Egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának mandátuma. Annak érdekében, hogy a 2020-as évre megfelelően felkészülhessen az új vezetőség, szeretnénk még az idei naptári évben a vezető tisztségviselőket megválasztani, lehetőséget nyújtva nekik ezzel a teljes éves tervezésre, célok kitűzésére és a vezetés zökkenőmentes átvételére.


Felhívom a tisztelt tagok figyelmét, hogy tagsági jogaikat személyesen gyakorolhatják, képviseleti meghatalmazás útján a részvételi és szavazati jogok nem gyakorolhatóak.


Azok a tagok, akik a 2019. évi tagdíjfizetési kötelezettségüket a közgyűlés napját megelőzően nem teljesítették, passzív tagnak számítanak, így aktív szavazati jogaikat nem gyakorolhatják.


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz.


Tájékoztatom a tisztelt sportegyesületi tagtársaimat, hogy amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, a közgyűlést a fenti időpontot követő fél órával később (18:30), mint megismételt közgyűlést megtartjuk ugyanazon napirendi pontokkal és helyszínen, amely a jelenlévők számától függetlenül is határozatképes.

Végül kérem tagtársaimat, vegyétek figyelembe az alábbi, Alapszabályban megfogalmazott és követendő eljárási szabályokat:


„A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség jogosult dönteni. Ha az elnökség a kérelmet elfogadja, a kérelem tárgya bekerül a napirendbe. Ha a kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat elfogadása esetén a kiegészített napirendi pontokat azok meghozatalától számított kettő napon belül igazolható módon közli a tagokkal az elnökség”.


Budapest, 2019. november 15.Sportbaráti Üdvözlettel:


Zilahy Csaba

Egyesületi Elnök, az elnökség nevében


Mellékletek:

47 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page